Bijvullen

Wanneer vullen wij bij?


In het geval er volgers wegvallen checkt ons systeem welke van de door ons geleverde volgers weg zijn gevallen en vullen die dan aan.


Hoe lang vullen wij bij?


Instagram volgers zonder garantie vullen wij tot 30 dagen bij.
Volgers met garantie vullen wij levenslang bij. Dat wil zeggen zolang deze website bestaat.

Waarom komt er niks bij?


Dit kan verschillende redenen hebben:

  • Het kan zijn dat u eerst elders volgers heeft gekocht en dat deze nu wegvallen. We vullen geen volgers van andere andere leveranciers
  • Het kan zijn dat er geen garantie op deze volgers zit (dus bijvoorbeeld als u volgers zonder garantie heeft gekocht en het is langer dan 30 dagen geleden)

Natuurlijk verloop


Er is ook natuurlijk verloop. Dat wil zeggen dat er, procentueel gezien, zeer weinig volgers wegvallen. In dat geval vullen we niet bij.

Accounts met grote volgers aantallen


Helaas, we accepteren deze niet in verband met het, relatief grotere, natuurlijk verloop.

Profielen met reeds wegvallende volgers

Helaas, ondervindt u reeds wegvallen volgers van andere leveranciers? Dan accepteren wij uw bestelling niet en vullen wij ook niet bij.