Levering en belangrijke info

Levertijden van likeskopen.net

Levertijd

We doen onze uiterste beste uw product te leveren genoemd bij uw product. Echter aangezien dit geen standaard producten zijn willen we u er op attenderen dat deze levertijden streeftijden zijn. Dat betekent dat we er naar streven deze levertijden aan te houden, maar dat dit door overmacht anders kan liggen.

We hebben te maken met veel 'bewegende delen' en derde partijen zoals o.a. Facebook en Instagram waardoor er vertraging op kan treden door bijvoorbeeld technisch onderhoud en veranderingen aan websites.


Updates via Twitter


Instagram volgers

  • Levertijd kan langer worden bij twee of meer bestellingen voor hetzelfde profiel
  • Uw profiel moet openbaar zijn
  • Geen andere volgers laten leveren door andere leveranciers
  • Informatie over bijvullen
  • Verander uw gebruikersnaam niet
  • Grote accounts met veel volgers: geen garantie op aantallen


Instagram likes

  • Levertijd is langer bij twee of meer bestellingen voor dezelfde link
  • Uw foto moet openbaar zijn / niet gearchiveerd
  • Geen andere likes laten leveren door andere leveranciers
  • Archiveer of verwijder uw foto niet tijdens de levering